Psykolog

Psykologsamtal för din inre hälsa

Vi erbjuder psykologsamtal med en legitimerad psykolog för behandling och förebyggande av psykisk ohälsa utifrån KBT - Kognitiv beteendeterapi. KBT är en effektiv form av psykoterapi som vanligtvis används för att behandla bland annat stress, depression, ångest och sömnproblem. Det finns flera anledningar till att man söker psykologhjälp. Det kan vara så att man känner sig irriterad, trött och nedstämd utan att man kan hitta en tydlig orsak. Tillsammans med vår psykolog kan du gå till botten med och överkomma dina psykiska problem.

Kontakta oss för att boka in ett samtal med en psykolog


Hur psykologsamtalet går till

De första samtalen går ut på att du och psykologen skall få en överblick av dina problem och din övergripande livssituation. Tillsammans gör ni sedan en målformulering och planering baserat utifrån dina behov. Den färdiga planen kan omfatta flera eller enstaka möten med psykolog. För att säkerställa att det gemensamma terapiarbetet leder till önskad förändring utvärderas behandlingen löpande.

Samtal både fysiskt och via video

Hos oss kan du boka in psykologsamtal både fysiskt och via video. Det betyder att du inte måste komma till vår klinik i Uppsala utan kan ha samtalet via videolänk. Att samtal via video har blivit vanligt, det försämrar inte behandlingen. För de som har svårt att komma ifrån jobb och familjeliv kan ett videosamtal vara en bra lösning. Självklart går det bra att komma till vår klinik för ett fysiskt möte och samtal. Det går även att kombinera de båda varianterna. Ett psykologsamtal är 45 minuter.

Boka hälsokontroller i Uppsala på vår centralt belägna klinik