Hälsokontroller Uppsala

Regelbundna hälsokontroller är A och O både för att få reda på hur du mår idag och för att kunna förebygga sjukdomar. Välkommen att boka hälsokontroll på vår centralt belägna klinik i Uppsala. Vi ser till att du får heltäckande hälsokontroller anpassade till dina behov och önskemål.

Företagare är givetvis välkomna att boka hälsokontroller åt sina anställda. Detta kan vara som del av ett avtal för företagshälsovård eller om ni ser behov av att boka in en kontroll av annat skäl. Boka hälsokontroll i Uppsala med hjälp av knappen nedan:


Paketlösningar eller skräddarsydda kontroller

Den vanligaste lösningen för hälsokontroller är att man väljer ett av våra färdiga paket. Här får du träffa sjuksköterska eller läkare som undersöker dig både med manuella metoder såsom kroppsundersökning och blodtrycksmätning samt med hjälp av blod- och urinprover. Vi har satt samman omfattande hälsokontroller som ger svar på hur din hälsostatus ser ut just nu baserade på empirisk erfarenhet gällande de vanligaste hälsobesvären för män och kvinnor i olika åldrar. Du får snabbt svar på om det finns något som kan indikera om det finns misstanke om eventuella sjukdomar eller hälsobesvär som kan behöva ytterligare utredning, eller om det finns behov av någon form av livsstilsförändring.

den här sidan hittar du mer information om vad våra ordinarie hälsokontroller omfattar. Det finns även möjlighet att välja till ytterligare blodprovstagning, urinprover och andra former av undersökningar vid behov.

Med helhetssyn på människan

Utöver hälsokontroller så erbjuder vi ett brett utbud av hälsovårdstjänster som syftar till att både få kunskap om den egna hälsan och att förbättra den.

Vi tror att friskvård är bästa sättet att förebygga sjukdom. Genom att ta hand om sig själv med hjälp av god kost, rörelse och massage kan man bibehålla god hälsa och vitalitet. Även det inre kan behöva stöd ibland. Därför har vi psykolog i vårt team som kan stötta och ge vägledning vid behov.

Hälsokontroller i arbetslivet

Vissa yrkesroller kräver utökade hälsokontroller och intyg. Några exempel är personer anställda inom spårtrafik, sjöfolk, dykare, piloter, poliser och för vissa yrken inom försvarsmakten. Här kan det finnas krav på återkommande kontroller av bland annat syn, hörsel och att man inte lider av högt blodtryck eller diabetes. Vi utför både regelbundna kontroller och undersökningar vid misstanke om att en person kan ha drabbats av sjukdom som påverkar deras yrkesroll.

Dessa typer av hälsokontroller beställs i regel av arbetsgivaren, men kan även bokas av den anställde själv vid misstanke om sjukdom.

Boka hälsokontroller i Uppsala på vår centralt belägna klinik