Företagshälsovård med
förmånliga avtal

Tryggt - Flexibelt - Nära dig

Företagshälsovård med
förmånliga avtal

Tryggt - Flexibelt - Nära dig

Företagshälsovård i Uppsala

Ett friskvårdsavtal med regelbundna hälsokontroller, möjlighet till kostrådgivning, psykologsamtal och klassisk massage ger er ett fantastiskt verktyg för att förbättra hälsa och välmående hos er personal. Varmt välkomna att kontakta oss för att få mer information om våra färdiga paket för företagshälsovård i Uppsala. Vi kan även skräddarsy lösningar om ni har specifika behov i just er verksamhet.

Regelbundna hälsokontroller för företag

Grunden i våra paket för företagshälsa utgår från regelbundna hälsokontroller. Här möter ni en av våra sjuksköterskor som tillsammans med kunden går igenom levnadsvanor och upplevd hälsa. Vi tar upp frågor som stress, kost, motion och alkoholkonsumtion för att få en överblick. Därefter utför vi grundläggande undersökningar av kroppen såsom mätning, vägning och kontroll av blodtryck. De vanligaste blodproverna tas och vid önskemål kan vi komplettera med mer omfattande blod- och urinprover samt mer ingående fysiska undersökningar. Här kan ni läsa mer om innehållet i våra ordinarie hälsoundersökningar.

Kompletterande friskvårdsarbete

Som komplement till hälsoundersökningar inom företagshälsa så kan vi även erbjuda friskvårdstjänster såsom kostrådgivning och klassisk svensk massage.

Kostrådgivningen utformas efter individen och kan både användas av den som önskar uppnå en bättre hälsa och en bättre kosthållning samt den som strävar efter att uppnå specifika mål med träning. Ni får kostråd som ger en allsidig kost utan förbud och vi kan även ta fram individuella kostplaner.

Även den med god hälsa kan ha nytta av kostrådgivning. Det kan handla om så enkla saker som att se till att man får i sig tillräckligt med vitaminer och spårämnen genom kosten för att öka vitaliteten och välmåendet, även om alla värden ser bra ut vid test. Många uppskattar också att få nya uppslag på hur de kan äta lite mer varierat, även om de har en i grunden hälsosam kosthållning.

Massage är uppskattat av de flesta och särskilt av personer med stillasittande eller tunga arbeten. Klassisk svensk massage har förmåga att lösa upp spänningar och kan bidra till ökad blodcirkulation. Att få massage på eller utanför arbetstid är ett friskvårdsalternativ som många väljer. Det finns även möjlighet att knyta in massage som en del av ert avtal för företagshälsovård, inklusive massage på er egen arbetsplats.

Vi ser även till den inre hälsan

Ibland kan det kännas svårt i livet och då kan vi erbjuda psykologsamtal. Detta kan vara användbart både för individer eller om ni skulle drabbas av någon form av kris eller sorg på arbetsplatsen och behöver hjälp att bearbeta detta.

Att få träffa och samtala med psykolog har för många individer varit mycket effektivt för att undvika sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Ser vi ändå att en sjukskrivning kan behövas så kan vi bidra aktivt till personens rehabilitering med hjälp av fortsatta samtal.

Företagshälsovård som lönar sig

Vår målsättning är att tillhandahålla företagshälsovård som lönar sig. Trivs dina anställda och mår bra i både kroppen och de inre så kommer det att avspegla sig på arbetsplatsen. Många av våra kunder upplever att det förebyggande hälsoarbetet lönar sig i form av mindre sjukskrivningar och genom att begynnande hälsoproblem kan fångas upp i ett tidigt skede.

Att ha en väl genomtänkt strategi för företagshälsa ger dig möjlighet att stötta dina medarbetare vid behov. Med oss som din leverantör av företagshälsovård får du en erfaren partner som hjälper både dig och dina anställda med allt från kroppsliga besvär till utmaningar med stress och andra psykiska påfrestningar

Teckna avtal för företagshälsovård i Uppsala

Välkommen att boka ett möte med oss för att teckna avtal för företagshälsovård till ditt företag i Uppsala med omnejd. Tillsammans går vi igenom era behov och önskemål och väljer antingen ett av våra färdiga paket eller skräddarsyr en förmånlig lösning med de tjänster ni önskar. Vi ser fram emot att få bidra till en bättre hälsa på ert företag!

Proaktiv företagshälsovård för medvetna företagare i Uppsala.
Hälsovård med helhetssyn på människan.